کانال تلگرام
مهندس دربندی دکتر هادی شکری کنکور سمپل سایت کنکور سبز مشاوران 100

فیلم های دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی‎
بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

شیمی دبیرستان ریاضی برای ریاضی-فیزیک ریاضی برای علوم تجربی
هندسه دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی دوم دبیرستان
فیزیک دبیرستان ریاضی عمومی پیش دانشگاهی زیست شناسی سوم دبیرستان
فیزیک پیش دانشگاهی هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی زیست شناسی پیش دانشگاهی
دکتر امینیان موسسه یوتیران
فرادرس
اپلیکیشن قبولی
مهندس دربندی
  • استاد :

  • مقطع :

  • حجم جزوه :

  • تاریخ : ۹۲/۰۴/۱۰

  • تعداد بازدید : 803

  • نظرات : ۲

  • نویسنده : konkuru

بودجهبنديوتحليلآماريدرسدينوزندگيدرکنکورسراسري92 گروه تجربي

تهيهوتنظيم: سيداحسانهندي

1 بررسيازلحاظبودجه بندي کتاب هاي درسي

کتاب

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

دين و زندگي 2

9

9

9.5

8.5

9

دين و زندگي 3

9

9

9

9

9

دين و زندگي پيش

7

7

6.5

7.5

7

دين و زندگي پيش 1

4

4

3.5

3.5

6

دين و زندگي پيش 2

3

3

3

4

1

بقیه در ادامه مطلب

بررسي بودجه بندي نشان مي دهد که تعداد سوالات پيش دانشگاهي 1 نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته و به شش سوال افزايش يافته است .

2- بررسيازلحاظپوششدرسبهدرسکتاب ها

الف)دينوزندگي 2

دين و زندگي

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

درس1

1

1

درس2

1

1

درس3

1

0.5

1

1

درس4

1

1

1

1

درس5

1

1

1

1

درس6

1

1.5

0.5

1

درس7

1

1

درس8

1

1

1

1

 

درس9

1

1

1

1

درس10

1

1

1

1

درس11

1

1

1

درس 12

1

1

1

1

درس13

 

درس14

1

درس15

1

1

1

درس16

جديد

             

 

با بررسي بودجه بندي درس به درس اهميت درس هاي 3 ،6 و 9 مشخص مي شود . لازم به ذکر است از درس 16 که جديد است سوالي مطرح نشده است.

 

ب)دينوزندگي 3

دين و زندگي

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

درس1

2

2

1

1

1

درس2

1

1

1

      1

درس3

1

درس4

1

1

0.5

1

درس5

2

1

1

1

0.5

درس6

جديد

        0.5

درس7

1

1

1

1

1

درس8

1

1

0.5

1

درس9

1

1

 

درس10

1

1

1

درس11

1

1

درس 12

0.5

1

1

1

 

درس13

0.5

1

 

درس14

0.5

درس15

درس16

0.5

1

1

 

با بررسي بودجه بندي درس به درس اهميت درس هاي 1و 2 و4و5و7و8مشخص مي شود . لازم به ذکر است از درس 6 که جديد است 1سوال مطرح شده است.

 

 

 

 

ب)دينوزندگي پيش دانشگاهي

دين و زندگي

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

درس1

1

1

درس2

0.5

0.5

درس3

1

1

1.5

3

1

درس4

1

1

2

درس5

2

1

1

درس6

جديد

1

درس7

1

1

1

درس8

2

1

1

1

       

درس9

0.5

1

1

1

1

درس10

جديد

 

با بررسي بودجه بندي درس به درس اهميت درس هاي 3 ،4،5 و9 مشخص مي شود . لازم به ذکر است از ميان دروس  6 و 10 که جديد هستند 1 سوال از درس 6 طرح گرديده و سوالي از درس 10 مطرح نشده است.

ج)تيپبنديسؤالات

دين و زندگي پيش

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

سوال از آيات

10

8

6

10

11

سوال از احاديث و روايات

1

1

1

1

سوال اشعار

1

سوال از متن کتاب

8

6

6

9

5

سوال متن + آيات

1

7

8

4

6

سوال از احاديث و روايات + آيات

3

1

سوال اشعار +آيات

1

سوال متن + احاديث و روايات

1

3

2

1

2

 

 

 

 

د)سؤالاتچندبخشيوچندقسمتيدرکنکورسراسري

دين و زندگي پيش

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

چند بخشي

13

19

12

12

15

يک بخشي

12

6

13

13

10

2 قسمتي

4

13

9

6

8

3 قسمتي

8

3

5

5

5

4 قسمتي و بالاتر

1

3

2

1

2

 

 

ه)انديشهوتحقيق

دين و زندگي پيش

تجربي 90

رياضي 90

تجربي 91

رياضي 91

تجربي 92

انديشه و تحقيق

3

3

3

3

3

 

نکات پر اهميت ديگر در مورد کنکور 92 تجربي:

1 – دو سوال از آيات پر تکرار در کتاب هاي درسي : سوال هاي 60و69

2- سوال هاي ابهام برانگيز : سوال هاي 65و66

3-سطح دشواري سوالات: به نظر مي رسد 10 درصد يا 1 درجه دشواري آزمون امسال در همه ترازها آسان تر شده باشد.

دسته بندی

مشاوره
مهندس دربندی دکتر هادی شکری موسسه یوتیران کنکور سبز موسسه یوتیران
موسسه یوتیران

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

کمی درباره مدیر