کانال تلگرام
مهندس دربندی دکتر هادی شکری سایت کنکور سبز

فیلم های دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی‎
بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

شیمی دبیرستان ریاضی برای ریاضی-فیزیک ریاضی برای علوم تجربی
هندسه دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی دوم دبیرستان
فیزیک دبیرستان ریاضی عمومی پیش دانشگاهی زیست شناسی سوم دبیرستان
فیزیک پیش دانشگاهی هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی زیست شناسی پیش دانشگاهی
دکتر امینیان موسسه یوتیران
فرادرس
اپلیکیشن قبولی
مهندس دربندی
  • استاد :

  • مقطع : کنکور

  • حجم جزوه : 13 مگ

  • تاریخ : ۹۶/۰۶/۱۴

  • تعداد بازدید : 128

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

جزوه تایپی ریاضیات مبحث تابع

جزوه تایپی ریاضیات مبحث تابع

جزوه تایپی ریاضیات مبحث تابع

جزوه بسیار جامع ریاضیات مبحث تابع به صورت تایپی و تمییز

کمی از جزوه :

تعریف دقیق تابع :

مجموعه ای از زوج های مرتب است که هیچ دو عضو متفاوت آن دارای مولفه های یکسان نباشند ، به عبارت دیگر اگر زوج مرتب های (x,y) و(x’,y’) متعلق به تابع f باشند داریم :

فرمول داخل جزوه

تذکر : این بدان معنی است که اگر دو زوج مرتب که دارای مولفه های اول یکسان باشند باید مولفه های دوم آن نیز با هم برابر باشند.

نمایش های گوناگون یک تابع :

۱- تابع از دید نمودار پیکانی :
در نمودار پیکانی تابع از هر عضو مجموعه ی اول نبایستی از یک پیکان بیش تر خارج شود.

۲- تابع از دید نمودار مختصاتی :
در نمودار مختصاتی تابع هر خط موازی محور x ها نبایستی نمودار تابع رادر بیش از یک نقطه قطع کند.

۳- تابع از دید ضابطه :

هر گاه ضابطه ی رابطه ی f مفروض باشد برای تشخیص تابع بودن آن با استفاده از ضابطه ، y را بر حسب x به دست می آوریم . اگر به ازای هر x یک y حاصل شود ، ضابطه یک تابع استو در غیر این صورت تابع نیست . (x متغیر و y تابع است.)

تابع چند ضابطه ای :

هر گاه رابطه ای با چند ضابطه بیان شد در صورتی آن رابطه تابع است که دارای شرایط زیر باشد :
۱- تک تک آن ضابطه ها در دامنه ی تعریفشان ، تابع باشد.

۲- اشتراک دو به دو ضابطه ها تهی باشد.

۳- در صورتی که اشتراک فاصله های مطرح شده تهی نباشد (دامنه های آن ها) به ازای عضو های آن فاصله مشترک  y های تولید شده دو ضابطه باهم برابر باشند.

برد توابع چند ضابطه ای :

اگر مقادیر تابع بر مجموعه a1 با ضابطه (۱) و بر مجموعه a2 با ضابطه ۲ تعریف شود. در این صورت اجتماع a1 و a2 دامنه تابع خواهد بود و اجتماع بردها برد تابع کل می باشد.

کانال تلگرام سایت کنکوریو : konkuru@

بیش از ۷۰۰ جزوه در کانال تلگرام سایت کنکوریو

مهندس دربندی دکتر هادی شکری موسسه یوتیران کنکور سبز موسسه یوتیران
موسسه یوتیران مشاوران 100

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

جزوه فصل دوم زیست ۱ مبحث سفری به درون سلول

110: view

جزوه فصل اول زیست ۱ مبحث مولکول های زیستی

78: view

جزوه ریاضی خور دهم قسمت دوم حسین ایزن

64: view

جزوه کنایه های ادبیات فارسی سوم دبیرستان

133: view

جزوه گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

95: view

جزوه فیزیک یازدهم فصل اول الکتریسیته ساکن

244: view

جزوه ریاضی خور دهم حسین ایزن قسمت اول

84: view

درسنامه مفهومی و ترکیبی جهش های کروموزومی

141: view

کمی درباره مدیر