کانال تلگرام
حرف آخر آسان کنکور بانک کتاب پایتخت برنامه 4 ماهه تا کنکور مکتبستان دکتر امینیان

برنامه 4 ماهه تا کنکور مکتبستان
کانال تلگرام مکتبستان

  • استاد :

  • مقطع : دهم

  • حجم جزوه : 2مگ

  • تاریخ : ۹۶/۰۹/۲۱

  • تعداد بازدید : 89

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

جزوه زیست شناسی دهم مبحث گوارش و جذب مواد

جزوه زیست شناسی دهم مبحث گوارش و جذب مواد

جزوه زیست شناسی دهم مبحث گوارش و جذب مواد

جزوه بسیار کامل از زیست شناسی دوم دبیرستان فصل دوم مبحث گوارش و جذب مواد

کمی از داخل جزوه :

بخش های یک یاخته :

۱- غشای یاخته

۲- میان سلول

۳- هسته

اجزاء سیتوپلاسم :

۱- ماده زمینه (سیتوزول): مایعی که اسکلت سلولی را درون خود دارد.

۲- اجزاء سیتوپلاسمی : شامل سانتریول ها ، ریبوزوم ها ، مژک و تاژک

۳- اندامک های سیتوپلاسمی : مانند شیکه آندوپلاسمی ، راکیزه ، دستگاه گلژی

غشاء سلولی :

۱- وظیفه : جداکننده درون یاخته از بیرون آن است.

۲- ساختار : دارای دو لایه فسفولیپیدی به همراه کلسترول و پروتئین است.

۳- ویژگی : داشتن نفوذپذیری انتخابی

روش های عبور مواد از عرض غشاء :

۱- روش های غیرفعال (۱- انتشار ساده   ۲- اسمز  ۳-انتشار تسهیل شده)

۲- روش های فعال (۱- انتقال فعال    ۲- آندوسیتوز    ۳- اگزوسیتوز)

نکته : در روش های فعال انتقال مواد از عرض غشاء انرژی مصرف می شود.

انتشار ساده :

۱- عبور مواد از فضای بین فسفولیپیدها صورت میگیرد.

۲- عبور مواد براساس شیب غلظت صورت میگیرد.

۳- انتشار به دلیل داشتن انرژی جنبشی ذرات است.

۴- مثال : اکسیژن و کربن دی اکسید

۵- نتیجه انتشار ساده یکسان شدن غلظت در دو طرف غشاء است.

 

انتشار تسهیل شده :

۱- واد در جهت شیب غلظت جابه جا می شوند.

۲- در آن انرژی مصرف نمی شود.

۳- پرتئین های ناقل یا کانالی انتشار ماده را تسهیل می کنند.

۴- خروج گلوکز و اغلب آمینواسیدها از یاخته پوششی روده به مایع میان بافتی

 

اسمز :

۱-تعریف اسمز : عبور آب از غشاء با توانایی نفوپذیری انتخابی

۲- علت جابه جایی : اختلاف غلظت های آبی درون و بیرون یاخته

۳- در اسمز انرژی مصرف نمی شود.

۴- هرچه اختلاف غلظت در دو سوی غشاء بیشتر باشد، سرعت نور آب بیشتر است.

۵- ممکن است از طریق کانال های آبی یا  فضای بین فسفولیپیدیها صورت گیرد.

 

تعریف فشار اسمزی : نیروی لازم برای متوقف کردن اسمز را فشار اسمزی می گویند.

نکته : عامل پیش برنده اسمز ، همان فشار اسمزی است.

نکته : به علت برابر بودن فشار اسمزی خون ومایع درون یاخته ای ، آب نمی تواند بیش از حد وارد یاخته شود.

کانال تلگرام کنکوریو : konkuru@

 

مشاوران 100 حرف آخر

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

جزوه فصل ۱ تا ۴ روانشناسی کنکور سراسری

8: view

جزوه فیزیک پایه دهم مبحث ویژگی های فیزیکی مواد

75: view

جزوه فیزیک مبحث الکتریسیته ساکن رضوانی جزی

75: view

دانلود جزوه ریاضی دهم فصل چهارم عادل آخکندی

76: view

پاسخ فعالیت ها و تمرینات فصل ۱ کتاب ریاضی یازدهم

95: view

جزوه درس سوم و چهارم دین و زندگی پیش دانشگاهی

180: view

جزوه کامل زیست شناسی سال سوم علی پناهی شایق

243: view

جزوه زیست ۲ مبحث هورمون ها امیر مردانی

107: view

کمی درباره مدیر