کانال تلگرام
حرف آخر آفبا بانک کتاب پایتخت دکتر کاویانی دکتر امینیان
اپلیکیشن قبولی
کانال تلگرام مکتبستان
کانال تلگرام مکتبستان

  • استاد : علمی

  • مقطع : یازدهم

  • حجم جزوه : 2مگ

  • تاریخ : ۹۶/۰۷/۱۴

  • تعداد بازدید : 149

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

جزوه زیست مبحث تنظیم عصبی پایه یازدهم

جزوه زیست مبحث تنظیم عصبی پایه یازدهم

جزوه زیست مبحث تنظیم عصبی پایه یازدهم

جزوه زیست شناسی یازدهم مبحث تنظیم عصبی کاری از استاد علمی عزیز و گرامی

کمی از جزوه :

بافت عصبی شامل

یاخته های عصبی یاخته اصلی بافت عصبی ( ترکیب با دهم)
یاخته های پشتیبان

نکات ترکیبی با دهم
یاخته دارای غشا است
هر غشا شامل
فسفولیپید بیشترین لیپید در غشا
پروتئین در عرض غشا قرار دارد
کلسترول

یاخته عصبی از ۳قسمت تشکیل شده است
دندریت
رشته ای است که پیام ها را دریافت و به جسم سلولی می دهد
دارای غلاف میلین در یاخته های عصبی حسی

جسم سلولی
دارای اندامک های سلولی از قبیل هسته ، میتوکندری ، شبکه اندوپلاسمی ، گلژی و غیره هستند
انجام سوخت ساز های عصبی
-در نورون های حسی به صورت برامده می باشد
فاقد غلاف میلین

اکسون
رشته ای است که پیام عصبی را ازجسم یاخته ای تا انتهای خود یعنی پایانه اکسونی هدایت می کند
دارای غلاف میلین در نورون های حرکتی و حسی
اکسون نورون های رابط فاقد نورون های میلین

یاخته های پشتیبان
از پیچش دور رشته های عصبی غلاف میلین را ایجاد می کنند
تعدا یاخته های پشتیبان چند برابر یاخته های عصبی و متنوع هستند

دفاع از یاخته های عصبی
حفظ هم ایستایی مایع اطراف انها ( حفظ مقدار طبیعی یون ها )

بر اثر فشار غلاف میلین هسته به کناری کشیده شده است و شبیه شکل انگشتر را ایجاد کرده است

نکات ترکیبی با دهم
هم ایستایی از ویژگی های اساسی همه موجودات زنده است.
غلاف میلین
رشته های اکسون و دندریت بسیاری از یاخته های عصبی رامی پوشاند
عایق بندی
در بخش های قطع می شود که این نواحی را گره رانویه گویند

نورون های حرکتی ماهیچه اسکلتی میلین دار است

در بیماری مالتیپیل اسکلروزیس MS
یاخته های پشتیبانی که در سیستم عصبی مرکزی میلین می سازند تخریب می شوند
عدم صحیح ارسال پیام عصبی
اختلال در بینایی ، حرکت ، بی حسی و لرزشی

کانال تلگرام سایت کنکوریو : konkuru@

 

مشاوران 100 آفبا حرف آخر

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

جزوه زیست شناسی دهم مبحث گوارش و جذب مواد

26: view

جزوه زیست دهم فصل اول استاد زبرجد

85: view

درسنامه مفهومی و ترکیبی جهش های کروموزومی

197: view

جزوه زیست شناسی مبحث سفری به درون سلول دکتر فداکار

167: view

جزوه کامل زیست شناسی دوم مخصوص کنکور ۹۷

625: view

مجموعه تست زیست شناسی ۱ و ۲ و پیش + پاسخ تشریحی

358: view

۵۰ نکته تصاویر زیست پیش فصل ۱ الی ۴

478: view

جزوه جمع بندی فصل ۳ الی ۷ زیست ۳ دکتر قاسمی

631: view

کمی درباره مدیر