کانال تلگرام
آفبا دکتر امینیان
اپلیکیشن قبولی
کانال تلگرام مکتبستان
  • استاد : علیرضا زارع

  • مقطع : کنکور

  • حجم جزوه : 2 مگ

  • تاریخ : ۹۶/۰۸/۱۶

  • تعداد بازدید : 124

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

جزوه شیمی مبحث تعادل کنکوری علیرضا زارع

جزوه شیمی مبحث تعادل کنکوری علیرضا زارع

جزوه شیمی مبحث تعادل کنکوری علیرضا زارع

یک جزوه بسیار عالی از شیمی مبحث تعادل مخصوص کنکور سراسری  کاری از استاد بزرگوار علیرضا زارع عزیز

کمی از داخل جزوه :

واکنش برگشتناپذیر (واکنش یکطرفه یا کامل)؛ واکنشی است که نمیتواند در جهت برگشت انجام شود. در این واکنشها حداقل یکی از مواد واکنشدهنده، تا مرز مصرف شدن کامل پیش میرود. مانند سوختن بنزین.
واکنش برگشتپذیر (دو طرفه)؛ واکنش است که در شرایط مناسب، در جهت برگشت هم انجام میشود. در واکنشهای برگشت پذیر، یکی از دو عامل آنتالپی و آنتروپی مساعد و دیگری نامساعد است.

با افزایش دما، واکنش فوق در جهت رفت و در غیاب گرما و افزودن آب، واکنش در جهت برگشت انجام میشود.

واکنش تعادلی؛ واکنشی برگشتپذیر است که در آن سرعت واکنش رفت، برابر با سرعت واکنش برگشت است.

واکنشهای تعادلی، حالت ویژهای از واکنشهای برگشتپذیر میباشند.
در فرآیندهای برگشتپذیر اعم از تعادلی یا غیر تعادلی؛ برای رسیدن به حداقل انرژی و حداکثر بینظمی نوعی سازش برقرار میگردد.

تعادل پویا؛ یعنی در همهی تعادلها، خواص ماکروسکوپی ثابت و خواص میکروسکوپی متغیر است.

خواص ماکروسکوپی؛ خواصی که قابل اندازهگیری و قابل مشاهده هستند (خواص ظاهری) مانند: فشار، غلظت، رنگ، فشار بخار، سطح مایع، دما و ..

خواص میکروسکوپی؛ خواصی که در سطح میکروسکوپی و در دنیای اتمها و مولکولها وجود دارند. این خواص با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند. مانند: پویایی تعادل، تبدیل مواد به یکدیگر، تشکیل یا شکستن پیوندها و ..

نکته: در لحظه ای برقراری تعادل و بعد از آن تا زمانی که تعادل به هم نخورد، غلظت مواد ثابت است البته این ثابت بودن غلظت مواد به معنای برابری غلظتها نیست. ممکن است غلظت فراوردهها نسبت به واکنش دهنده ها کمتر، مساوی و یا بیشتر باشد.

کانال تلگرام سایت کنکوریو با بیش از ۸۰۰ جزوه برتر برای کنکور در خدمت شما عزیزان می باشد.

آدرس رسمی کانال تلگرام کنکوریو :  konkuru@

 

دسته بندی

جزوات , شیمی
مشاوران 100 آفبا

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

۳۸ نکته مهم و کنکوری حشرات چهارم تجربی

24: view

جزوه ریاضی خور دهم قسمت پنجم مثلثات

58: view

میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۱۳۹۷

61: view

دانلود جزوه ریاضی خور یازدهم قسمت هفتم

65: view

بهترین روش برای مطالعه واژگان انگلیسی کنکور

79: view

جزوه ریاضی خور دهم قسمت چهارم حسین ایزن

98: view

جزوه شیمی مبحث سینتیک کنکوری علیرضا زارع

115: view

فروش ویژه کتاب ۷۴۷ نکته طلایی شیمی یازدهم

420: view

کمی درباره مدیر