کانال تلگرام
آفبا مهندس دربندی کنکور سمپل سایت کنکور سبز مشاوران 100 دکتر امینیان فروش کتاب 747 نکته طلایی شیمی
اپلیکیشن قبولی
کانال تلگرام مکتبستان
مهندس دربندی
  • استاد :

  • مقطع :

  • حجم جزوه : 16.4 مگ

  • تاریخ : ۹۶/۰۶/۰۱

  • تعداد بازدید : 153

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

جزوه فصل صفر دیفرانسیل کتاب IQ گاج

جزوه فصل صفر دیفرانسیل کتاب IQ گاج

جزوه فصل صفر دیفرانسیل کتاب IQ گاج

جزوه حساب دیفرانسیل و انتگرال فصل صفرم کاری از موسسه گاج از جمله کتاب های IQ گاج

کمی از جزوه :

اعداد حقیقی : اعدادی هستند که بتوان آن ها را به صورت اعشاری بیان کرد . اعداد حقیقی به دو دسته ی بزرگ یعنی اعداد گویا و اعداد گنگ تقسیم می شوند.
خواص اعداد حقیقی : خواص اعداد حقیقی را می توان در  ۳ رده دسته بندی کرد :
۱- خواص جبری     ۲-خواص پیوستاری     ۳- خواص ترتیب

خواص جبری اعداد حقیقی

اصل موضوع : وقتی برای درستی یک حکم نتوانیم یا نخواهیم دلیلی منطقی بیان کنیم، آن حکم را به عنوان اصل موضوع مطـرح مـیکنیم. بنـابراین اصل موضوع، حکم یا گزارهای است که آن را بدون دلیل و برهان میپذیریم. اصل موضوع را بهطور خلاصه تر اصل میگوییم. برای مثال، جمـع، خاصـیت جابهجایی دارد، یعنی  (در جزوه ) که این حکم را به عنوان اصل درنظر  میگیریم.

خواص پیوستاری اعداد حقیقی
همانطور که اشاره شد، اعداد حقیقی به دو دسته ی بزرگ یعنی اعداد گویا و اعداد گنگ تقسیم میشوند. در این قسمت اعداد گویا و گنگ را تعریف کرده و ویژگیهای آنها را بیان  میکنید .

خط حقیقی : از نظر هندسی اعداد حقیقی را میتوانیم بهصورت نقاط یک خط مستقیم نشان دهیم، که آن را خط حقیقی یا محـور حقیقـی مینـامیم.
هر عدد حقیقی متناظر بر این خط است و برعکس، یعنی هر نقطه ،ی این خط نظیر یک عدد حقیقی منحصر به فرد میباشد.

اعداد حقیقی همراه با دو عمل جمع و ضرب خواص جبری دارند که روی هم دستگاهی جبری تشکیل میدهند که آن را دستگاه اعداد حقیقی  مینامیم .

فرض کنید یک بسط اعشاری متناوب ساده یا مرکب داشته باشیم و میخواهیم کسر گویای مساوی آن را بهدست آوریم. به کمک مثال زیر روش بهدسـت آوردن آن را توضیح  میدهیم.

کانال تلگرام سایت کنکوریو : konkuru@

 

مهندس دربندی کنکور سبز آفبا

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

دانلود جزوه ریاضی خور یازدهم قسمت هفتم

36: view

جزوه شیمی مبحث تعادل کنکوری علیرضا زارع

85: view

جزوه ریاضی خور دهم قسمت چهارم حسین ایزن

81: view

جزوه ریاضی خور دهم قسمت سوم استاد حسین ایزن

99: view

جزوه کنکوری فارسی دهم استاد رضایی

94: view

جزوه کنکوری فصل ۱ زیست شناسی پیش ۱ مبحث پروتئین سازی

127: view

جزوه آموزشی و ترکیبی سینتیک شیمیایی

190: view

جزوه فصل دوم زیست ۱ مبحث سفری به درون سلول

195: view

کمی درباره مدیر