کانال تلگرام
حرف آخر آسان کنکور بانک کتاب پایتخت برنامه 4 ماهه تا کنکور مکتبستان دکتر امینیان

برنامه 4 ماهه تا کنکور مکتبستان
کانال تلگرام مکتبستان

  • استاد :

  • مقطع :

  • حجم جزوه : 455 کیلوبایت

  • تاریخ : ۹۶/۰۷/۱۰

  • تعداد بازدید : 262

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

جزوه گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

جزوه گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

جزوه گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

جزوه کامل گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی به صورت درس به درس و کامل

کمی از جزوه :

درس ۱
: When در ابتدای جمله همراه با قید نوشته می شود و دو جمله متوالی ( یکی پس از دیگری ) و
یا دو جمله همزمان را به هم ربط می دهد .
 Ali joined the national basketball team when he was 20 .
 When we ate our dinner , we went for a walk .
: Since به معنای چون که یا از آنجایی که است و بعد از جمله واره ای با مفهوم دلیل
می اید . ( برای بیان علت انجام کار)
 Since they did not answer the phone , they must have left the house .
تذکر : اگر به معنای از _ تا بحال به کار رود آن را در جملات حال کامل و حال کامل
استمرای به کار می بریم .

 I have not met since the beginning of this year .
: As مترادف when / whileبوده و برای ترکیب ۲جمله ی همزمان بکار می رود .
 As I walked into the room , I noticed her crying .
تذکر : اگر به معنای دلیل و برهان باشد مترادف sinceیا becauseمی باشد .
 As I did not feel well , I called my doctor .
تذکر : اگر به معنای هر قدر که یا هر آن قدر که باشد ، در این حالت برای بیان
نسبت و تناسب بکار می رود .
 As we get older , we get less flexible .
: Whether – or در شرایطی بکار می رود که موقعیتی برابر و یکسان مطرح شده است .
 Whether you are young or old , you should never forget doing exercise.
: Because به معنای چون که می باشد و برای بیان علت بکار می رود .
 She went home earlier because she wanted to rest .
تذکر : بعد از becauseجمله می آید . اما بعد از because ofاسم .
 She was absent because she was sick .(جمله)
 She was absent because of her sicknese . (اسم)

کانال تلگرام کنکوریو : konkuru@

دسته بندی

جزوات , زبان انگلیسی
مشاوران 100 حرف آخر

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

جزوه فصل ۱ تا ۴ روانشناسی کنکور سراسری

8: view

جزوه جمع بندی آیات دین و زندگی پیش نژاد نجف

76: view

جزوه فیزیک پایه دهم مبحث ویژگی های فیزیکی مواد

75: view

جزوه فیزیک مبحث الکتریسیته ساکن رضوانی جزی

75: view

دانلود جزوه ریاضی دهم فصل چهارم عادل آخکندی

76: view

پاسخ فعالیت ها و تمرینات فصل ۱ کتاب ریاضی یازدهم

95: view

جزوه درس سوم و چهارم دین و زندگی پیش دانشگاهی

180: view

جزوه کامل زیست شناسی سال سوم علی پناهی شایق

243: view

کمی درباره مدیر