کانال تلگرام
آفبا دکتر امینیان
اپلیکیشن قبولی
کانال تلگرام مکتبستان
  • استاد : مهران قاسمی

  • مقطع : کنکور

  • حجم جزوه : 805 کیلوبایت

  • تاریخ : ۹۶/۰۴/۰۷

  • تعداد بازدید : 443

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

۵۰ نکته تصاویر زیست پیش فصل ۱ الی ۴

50 نکته تصاویر زیست پیش فصل 1 الی 4

50 نکته تصاویر زیست پیش فصل ۱ الی ۴

جزوه تصاویر زیست شناسی پیش دانشگاهی فصول اول تا چهارم کاری از مهران قاسمی عزیز و ارجمند

در افرادی که مبتلا به آلکاپتونوریا میباشند مانند افراد مبتلا به دیابت میزان اسیدیته خون افراد افزایش مییابد. صحیح
در بیماری دیابت به علت متابولیسم لیپیدها، ترکیبات اسیدی ایجاد میشود که هومئوستازی را بر هم میزند.
۲در کلیه افرادی که مبتلا به بیماری آلکاپتونوریا میباشند بازجذب یکی از محصولات انیدرازکربنیک افزایش مییابد. صحیح
در افراد مبتلا به آلکاپتونوریا، میزان اسیدیته خون افزایش و بازجذب
HCO3در خون افزایش مییابد.
۳در کلیه افرادی که مبتلا به بیماری آلکاپتونوریا میباشند ترشح یکی از محصولات انیدرازکربنیک افزایش مییابد. صحیح
در افراد مبتلا به آلکاپتونوریا، خون اسیدی میشوند و
+ Hکه یکی از محصولات آنزیم انیدرازکربنیک که + Hاز خون به نفرون ترشح
میشود.
۴در افراد مبتلا به آلکاپتونوریا، ورود اسید هموجنتیسیک به ادرار در شبکه مویرگی انجام میگیرد که دارای حداکثر دیاپدز است.
صحیح. در گلومرول فاصله بین سلولهای پوششی مویرگی بیشتر در نتیجه دیاپدز با حداکثر امکان سرعت میشود.
۵در افراد مبتلا به آلکاپتونوریا، ورود اسید هموجنتیسیک به نفرون فقط در محل بومن انجام میگیرد. نادرست
اسید هموجنتیسیک یک ماده سمی است و ورود مواد سمی به نفرون از طریق بومن و از طریق لوله پیچ خورده نزدیک و دور انجام
میگیرد.
۶پایین بخش مغز، در ورود اسید هموجنتیسیک به ادرار نقش دارد. نادرست
بصلالنخاع پایینترین بخش مغز است که در ایجاد ضربان قلب نقش ندارد، ورود اسید هموجنتیسیک به نفرون از طریق تراوش که وابسته
به ضربان قلب است صورت میگیرد ایجاد ضربان قلب دارای مرکز عصبی نمیباشد.
۷در صورت تحریک دستگاه سمپاتیک در بدن انسان، میزان اسید هموجنتیسیک در ادرار کاهش مییابد. صحیح
دستگاه سمپاتیک فشار خون آئورت را افزایش و خون را از دستگاه گوارش و ادراری به عضلات هدایت میشود درنتیجه میزان خون در
سرخرگ آوران کاهش و به دنبال آن فشار خون در سرخرگ آوران کاهش و ورود اسید هموجنتیسیک به ادرار کاهش مییابد.

کانال تلگرام سایت کنکوریو با بیش از ۷۰۰ جزوه بهترین کانال تلگرامی کنکوری می باشد.

آدرس کانال تلگرام سایت کنکوریو : konkuru@

آزمون آنلاین سایت کنکوریو : konkuruir/azmoon

روزشمار کنکور سراسری : konkuru.ir/timer

 

مشاوران 100 آفبا

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

۳۸ نکته مهم و کنکوری حشرات چهارم تجربی

17: view

میزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۱۳۹۷

58: view

بهترین روش برای مطالعه واژگان انگلیسی کنکور

78: view

جزوه شیمی مبحث تعادل کنکوری علیرضا زارع

123: view

جزوه ریاضی خور دهم قسمت چهارم حسین ایزن

96: view

جزوه کنکوری فصل ۱ زیست شناسی پیش ۱ مبحث پروتئین سازی

136: view

جزوه آموزشی و ترکیبی سینتیک شیمیایی

202: view

جزوه فصل ۵ مبحث تبادل گازها چهارم تجربی

190: view

کمی درباره مدیر