هیچ آزمونی فعال نمی باشد.
عنوان آزمون آزمون اطلاعات عمومی شماره 2 ظرفیت400نفرتعداد سوالات17تعداد شرکت کنندگان 57
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

سجاد جاوید

76%

رتبه 2

محمدرضا

73%

رتبه 3

Sahel2424

71%