هیچ آزمونی فعال نمی باشد.
عنوان آزمون آزمون زیست پیش دانشگاهی فصل اول شماره 1ظرفیت191نفرتعداد سوالات10تعداد شرکت کنندگان 51
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

emgene

87%

رتبه 2

samimax4545

73%

رتبه 3

fatemeh7400

63%


عنوان آزمون آزمون اطلاعات عمومی شماره 2 ظرفیت400نفرتعداد سوالات17تعداد شرکت کنندگان 135
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

سجاد جاوید

76%

رتبه 2

ms.parvizi

76%

رتبه 3

محمدرضا

73%


عنوان آزمون آزمون شیمی مطابق آزمون 5 آذر قلمچیظرفیت207نفرتعداد سوالات28تعداد شرکت کنندگان 21
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

moslem

32%

رتبه 2

وریا

21%

رتبه 3

sajjad1379

20%


عنوان آزمون آزمون آمادگی زیست شناسی مطابق قلمچی 21 آبانظرفیت206نفرتعداد سوالات20تعداد شرکت کنندگان 39
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

Arman

75%

رتبه 2

ahadfathie

40%

رتبه 3

Hasanpn

38%


عنوان آزمون آزمون فیزیک دوم (شکست نور) آمادگی برای آزمون 21 آبان قلمچیظرفیت204نفرتعداد سوالات10تعداد شرکت کنندگان 22
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

moslem

90%

رتبه 2

Mohammad7377

63%

رتبه 3

amir

20%


عنوان آزمون آزمون فیزیک سوم آمادگی برای آزمون 21 آبان قلمچیظرفیت203نفرتعداد سوالات10تعداد شرکت کنندگان 20
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

mahdisp

33%

رتبه 2

ahadfathie

20%

رتبه 3

Hosseinmaha

20%


عنوان آزمون آزمون ریاضی آمادگی برای آزمون 21 آبان قلمچیظرفیت202نفرتعداد سوالات15تعداد شرکت کنندگان 21
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

Arman

100%

رتبه 2

amirhoseinsepasi

82%

رتبه 3

moslem

44%


عنوان آزمون آزمون شیمی آمادگی برای آزمون 21 آبان قلمچیظرفیت201نفرتعداد سوالات30تعداد شرکت کنندگان 22
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

Arman

69%

رتبه 2

mahdisp

64%

رتبه 3

RONALDO

16%


عنوان آزمون آزمون فیزیک پیش آمادگی برای آزمون 21 آبان قلمچیظرفیت200نفرتعداد سوالات20تعداد شرکت کنندگان 16
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

Arman

80%

رتبه 2

پوریا

13%

رتبه 3

sarasoror

13%


عنوان آزمون آزمون زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل 3 (پیدایش و گسترش زندگی)ظرفیت55نفرتعداد سوالات17تعداد شرکت کنندگان 26
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

gozine20

92%

رتبه 2

Zahra@

69%

رتبه 3

Bahar

61%


عنوان آزمون آزمون هوش ریاضیاتظرفیت60نفرتعداد سوالات8تعداد شرکت کنندگان 32
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

ahmad1234

88%

رتبه 2

mohsen

83%

رتبه 3

ali

75%


عنوان آزمون آزمون زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل 2 (تکنولوژی زیستی)ظرفیت50نفرتعداد سوالات10تعداد شرکت کنندگان 24
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

Hamid

60%

رتبه 2

@zara

53%

رتبه 3

Hasanpn

50%


عنوان آزمون آزمون زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل 1 (پروتئین سازی)ظرفیت300نفرتعداد سوالات20تعداد شرکت کنندگان 25
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

sistan

55%

رتبه 2

Hasanpn

43%

رتبه 3

یاسین

40%


عنوان آزمون اطلاعات عمومی با جایزه نقدیظرفیت300نفرتعداد سوالات25تعداد شرکت کنندگان 57
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

Asghar

100%

رتبه 2

sistan

96%

رتبه 3

mehdiAGHA

95%