هیچ آزمونی فعال نمی باشد.
عنوان آزمون آزمون زیست پیش دانشگاهی فصل اول شماره 1ظرفیت191نفرتعداد سوالات10تعداد شرکت کنندگان 26
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

emgene

87%

رتبه 2

samimax4545

73%

رتبه 3

fatemeh7400

63%


عنوان آزمون آزمون اطلاعات عمومی شماره 2 ظرفیت400نفرتعداد سوالات17تعداد شرکت کنندگان 110
نفرات برتر این آزمون

رتبه 1

سجاد جاوید

76%

رتبه 2

محمدرضا

73%

رتبه 3

Sahel2424

71%