کانال تلگرام
حرف آخر آفبا آسان کنکور بانک کتاب پایتخت برنامه 4 ماهه تا کنکور مکتبستان دکتر امینیان

برنامه 4 ماهه تا کنکور مکتبستان
کانال تلگرام مکتبستان

  • استاد : رضا عباسی اصل

  • مقطع : کنکور

  • حجم جزوه : 651 کیلوبایت

  • تاریخ : ۹۶/۰۳/۳۱

  • تعداد بازدید : 241

  • نظرات : ۰

  • نویسنده : konkuru

جزوه جمع بندی هندسه تحلیلی مبحث دایره

جزوه جمع بندی هندسه تحلیلی مبحث دایره

جزوه جمع بندی هندسه تحلیلی مبحث دایره

یک جزوه بسیار عالی از هندسه تحلیلی، مقاطع مخروطی ، دایره اثر رضا عباسی اصل عزیز و گرامی

خلاصه ای از جزوه :

فرض کنیم دو خط متقاطع Dو در Sمتقاطع باشند ، اگر خط حول خط ثابت Dدوران کامل کند حجمی به وجود می آید که آن را رویه مخروطی می نامند .
در شکل مقابل ، خط
Dرا محور سطح مخروطی ، را مولد رویه مخروطی و Sمخروطی را رأس رویه می نامند .

مقاطع مخروطی : است سطح مقطع حاصل از تقاطع یک صفحه با یک رویه مخروطی ، ممکن شکل های متفاوتی داشته باشد ، هر یک از این شکل ها را یک مقطع مخروطی می نامیم

حالت های مختلف سطح مقطع یک رویه مخروطی با یک صفحه عبارتند از :
۱اگر صفحه ای عمود بر محور سطح مخروطی ، دامنه رویه مخروطی را قطع کند ، مقطع حاصل یک دایره است .
۲-اگر صفحه ای به طور مایل نسبت به محور یک دامنه ، رویه را قطع کند ، سطح مقطع حاصل یک بیضی است .
۳-هذلولی است .اگر صفحه به موازات محور هر دو دامنه ، رویه را قطع کند شکل حاصل یک
۴-اگر صفحه به موازات مولد یکی از دامنه ها ، رویه مخروطی را قطع کند شکل حاصل یک سهمی است .

تعریف دایره : دایره ، مکان هندسی نقاطی از صفحه است که از یک نقطه ثابت به یک فاصله باشند . نقطه ثابت را مرکز دایره و فاصله ثابت را شعاع دایره می نامیم . دایره به مرکز Oو شعاع Rرا به صورت ) C(O , Rنمایش می دهیم .

تعریف  معادله ضمنی دایره : معادلات ضمنی، معادلاتی هستند که در آنها متغیر وابسته yبر حسب متغیر مستقل xبه صورت (y = f(xنمی بیان شود ، صورت کلی اینگونه توابع به صورت

f(x, y) = 0  می باشد  .

کانال تلگرام سایت کنکوریو با بیش از ۷۰۰ جزوه بهترین کانال تلگرامی کنکوری می باشد.

آدرس کانال تلگرام سایت کنکوریو : konkuru@

آزمون آنلاین سایت کنکوریو : konkuruir/azmoon

روزشمار کنکور سراسری : konkuru.ir/timer

 

 

مشاوران 100 آفبا حرف آخر

بخش دانلود

رمز فایل : www.konkuru.ir
منبع : www.konkuru.ir
فرمت فایل : pdf

مطالب مرتبط

جزوه جمع بندی آیات دین و زندگی پیش نژاد نجف

55: view

جزوه فیزیک پایه دهم مبحث ویژگی های فیزیکی مواد

68: view

جزوه فیزیک مبحث الکتریسیته ساکن رضوانی جزی

62: view

دانلود جزوه ریاضی دهم فصل چهارم عادل آخکندی

70: view

جزوه کامل شیمی ۳ فصل دوم سال ۹۶

74: view

پاسخ فعالیت ها و تمرینات فصل ۱ کتاب ریاضی یازدهم

89: view

جزوه درس سوم و چهارم دین و زندگی پیش دانشگاهی

167: view

جزوه کامل زیست شناسی سال سوم علی پناهی شایق

222: view

کمی درباره مدیر